به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد پی افگندم از نظم کاخی بلند کز باد و باران نیابد گزند تمبر یادمان راه شاهنامه - پـــــــور تــــــوس
یکشنبه 23 آذر‌ماه سال 1393

پس از گذشت یک‌سال از آغاز برنامهٔ راه شاهنامه، تمبر یادمان آن، به عنوان یک سند فرهنگی، ملی و تاریخی، طی برنامهٔ ویژه‌ای در روز 27 آبان‌ماه 1393، پیش‌کش دیرینکده آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی شد.

(تارنمای علی اکبر پدرام نخستین دوندهٔ راه شاهنامه)