به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد پی افگندم از نظم کاخی بلند کز باد و باران نیابد گزند نوروز 3738 - پـــــــور تــــــوس
چهارشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1392

فرا رسیدن سال 7035میترایی-آریایی،3751زرتشتی و 3738ایرانی بر همه مردمان سرزمینهای آریایی فرخنده باد