به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد پی افگندم از نظم کاخی بلند کز باد و باران نیابد گزند شاهنامه در «بی‌گزند از باد و باران» بررسی شد - پـــــــور تــــــوس
جمعه 13 بهمن‌ماه سال 1391
گوهرین درباره این کتاب به خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، گفت: «بی‌گزند از باد و باران» نگاهی جدید به «شاهنامه» را دنبال می‌کند و در خلال آن داستان‌های «شاهنامه» به نثری شیوا برگردانده و با شرح و توضیح همراه شده است.
وی در ادامه از «شاهنامه» به عنوان دریایی مواج نام برد که هر کسی از دید خودش به آن نزدیک می‌شود و اظهار کرد: فردوسی با هدف زنده کردن زبان فارسی «شاهنامه» را به نظم درآورده و در حقیقت هدف او حفظ زبان پارسی از آسیب‌ها و گزندها بوده است. از سوی دیگر به نقل داستان‌های اسطوره‌ای نیز اهتمام ورزیده است.
این نویسنده توضیح داد: برهمین اساس در برگردان داستان‌های «شاهنامه» به نثر، من نیز در پاسداشت زبان فارسی کوشیده‌ام و از سوی دیگر این داستان‌های اسطوره‌ای را برای خواننده‌ای که نمی‌تواند با نظم ارتباط برقرار کند، به شیوه‌ای بیان کرده‌ام که به راحتی قابل درک باشد و مخاطب بتواند با این داستان‌ها در قالب نثر ارتباط برقرار کند. 
وی درباره عنوان این کتاب افزود: عنوان کتاب برگرفته از یکی از ابیات فردوسی مبنی بر «پی افکندم از نظم کاخی بلند/ که از باد و باران نیـابد گزنـد» است. 
«بی‌گزند از باد و باران» از سوی نشر نگاه در دست چاپ است و احتمال دارد تا نمایشگاه کتاب سال آینده راهی بازار نشر شود.
وی پیش‌تر درباره تصحیح این دیوان به «ایبنا» گفته بود: «شهرت آرتیمانی بیشتر به دلیل ساقی‌نامه اوست. ساقی‌نامه این شاعر حدود 128 بیت دارد و نوع استفاده از واژه‌ها، بدایع لفظی و صنایع شعری، آن‌‌را از دیگر ساقی‌نامه‌های موجود در ادبیات فارسی متفاوت کرده است.»
این شاعر همچنین به سابقه ساقی‌نامه‌سرایی در ادبیات فارسی اشاره کرده و گفته بود: «ساقی‌نامه‌سرایی در ادبیات فارسی به ویژه از قرن ششم به بعد قدمتی دیرینه دارد. در این نوع شعر ابیات آغازین خطاب به ساقی سروده می‌شود. بهترین نمونه ساقی‌نامه را حافظ سروده است. اما پس از حافظ شاخص‌ترین کار در این حوزه سروده آرتیمانی است.»